Veterancafé i Holstebro

Siden efteråret 2015 har der været mange henvendelser om hjælp fra veteraner og deres pårørende i Nordvest Jylland til Veteranstøtten, tidligere Kammeratstøtteordningen (KSO)
Veteranstøtten har taget disse henvendelser som tegn på, at der har mangler et møde- og værested i området.
I samarbejde med Holstebro Kommune er tre veteraner i Holstebro i gang med at etablere Veteran Café Holstebro, som møde- og værested, her håber vi at kunne løse mange af veteranens problemer i opstarten, således at dette giver en hurtigere handleplan inden problemerne vokser.
Målgruppen er veteraner og deres pårørende, definition på en ”veteran”: Ved en veteran forstås en person, der – som enkeltperson eller i en enhed – har været udsendt af den Danske Stat i mindst én international mission. Personen kan fortsat være ansat i forsvaret eller anden myndighed, men også være overgået til det civile uddannelsessystem, arbejdsmarked eller andet.
Formålet vil være at skabe sociale rammer, være et frirum, et mødested for veteraner og pårørende, hvor veteraner uanset, hvor og med hvilken organisation, de har været udsendt, skal kunne møde ligestillede, til styrke for fællesskabet, trivsel og samarbejde blandt veteraner. Veteraner og pårørende kan også anonymt komme i Cafeen.
Veteranen og de pårørende skal kunne få rådgivning og vejledning til løsning af problemer m.m., samt at rådgivere fra Veterancentret i Ringsted lejlighedsvis vil være til stede i Veteran Cafeens åbningstider, som vil være hver onsdag, klokken 1700 – 2000 i lige uger.
Veteran Café Holstebro vil udover Holstebro Kommune også henvende sig til Struer-, Lemvig-, Ringkøbing-Skjern-, Herning-, og Ikast- Brande Kommune, så antallet vil nå 1731 veteraner og dertil kommer deres pårørende.
Veteranerne vil være repræsentanter fra Forsvar, Hjemmeværn, Politi, Beredskabsstyrelsen, Nødhjælpschauffører, Sundhedsvæsnet, Kirkeministeriet, udenrigsministeriet m. fl.
Lokalerne, Holstebro Kommune har stillet til rådighed, er indrettet i Værksted HLT, Holstebro, Gartnerivej 3. Lokalerne er handicap venlige og ligger 15 minutters gang fra Holstebro Bus- og Jernbanestation.
Veteran Café Holstebro vil indkalde til stiftende generalforsamling, den 10. august 2016 klokken 1900 på HLT Værkstedet, Gartnerivej 3, Holstebro og vi påregner at åbne Veteran Café Holstebro, den 5. oktober, nærmere herom vil tilgå
Det er vores håb, at Veteran Café Holstebro vil være til gavn for veteraner og deres pårørende samt for vores samfund.
Med veteran hilsen
Villy Hove