Socialudvalget

Socialudvalget er der, når en veteran eller pårørende har brug for hjælp:

 • Står du i en svær situation i dit liv og ved ikke, hvor du kan søge hjælp?
 • Er du på mission og føler uro for dine pårørende i DK, og har de brug for støtte/hjælp?
 • Er du ensom og mangler netværk?
 • Har du brug for en, som kan følge dig til samtale, enten i det offentlige, læge eller andet vanskeligt og nødvendigt?
 • Har du mistet og/eller mangler en person, som du kan tale med om det?
 • Er du veteran og mangler netværk, måske har du brug for en veteran/kammerat, som kommer i dit hjem og besøger dig, tager dig med til forskellige oplevelser/arrangementer m.m.?
 • Har du brug for rådgivning generelt?
 • Har du akut brug for hjælp?

Udgangspunkt for vores hjælp er altid det enkelte menneske, altså dig og dine konkrete behov for kontakt og hjælp.
Vi rådgiver og vejleder, men vi sagsbehandler ikke.
Vi ser det som vores opgave, at støtte dig/jer i at få hjælp og kontakt med de rette personer, fx sagsbehandler, veterankoordinator, læge, Veterancenteret, Veteranstøtten og andre relevante instanser.
Vi kan også hjælpe dig ved at komme i dit hjem.

Samarbejde:
Socialudvalget vil søge og udvikle samarbejdet med alle relevante aktører omkring veteranerne.

Hvem kan kontakte os?..:

 • Veteraner
 • Pårørende
 • Læge/Psykolog/Psykiater
 • Veterancenteret
 • De Militære Faglige Organisationer
 • Veteranhjemmene
 • Forsvarets tjenestesteder
 • KFUM
 • Familienetværket
 • M.fl.

Det er muligt at få besøg og få en bisidder med til læge osv. Alle har mulighed for at kontakte os for råd, vejledning og samtale.
Telefonen er åben 24/7. Telefon 8060 8030. Bed om at komme i kontakt med “Brug for hjælp” eller mail: social@veteranstotten.dk Oplys tlf.nr. m.m, så vil du blive kontaktet snarest muligt.

Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

FunktionNavnTelefonnummer
FormandMichael Jeppesen6127 8384
Gert Remme