Idrætsudvalget

Veteranstøttens (VS) idrætsudvalg (IDRUDV)blev oprettet i september 2011 og består af op til syv medlemmer samt et antal idrætsinteresserede veteraner, der som hjælpere støtter i fm. gennemførelse af aktiviteterne og kontakt til veteraner gennem deres eget netværk.

VETCAMP

Idrætsudvalgets kompetencer har både rod i Forsvarets og civile idrætsuddannelser samt i særlige idrætskompetencer indhøstet gennem erfaringsindhentning ved deltagelse i en bred vifte af idrætsfaglige kurser, forskellige træningsaktiviteter samt konkurrencer på bredde- og eliteniveau såvel inden for Forsvaret som i civilt regi.  

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe idrætsudvalget med nogle af aktiviteterne, kan du kontakte formanden – se nedenfor.

Markedsføring

IDRUDV Aktivitetsplan for 2019 danner grundlag for markedsføringen af aktiviteterne i “Baretten”, på Danmarks Veterans og Veteranstøttens hjemmesider samt slås op på de sociale medier med tyngde på Veteranstøttens Facebook-side.

TILMELDING til aktiviteterne gennemføres på Veteranstøttens hjemmeside, når tilmeldingen er åbnet.

Der annonceres altid på Veteranstøttens hjemmeside og Veteranstøttens sociale medier.

Hvis du vil læse mere om Idrætsudvalget – se HER.

Idrætsudvalgets Aktivitetsplan for 2020 – se HER.

Herunder er anført hvem der er tilknyttet udvalget.
(Ved at trykke på personens navn, linkes automatisk til dit mailprogram og personens mailadresse indsættes i Til feltet).

FunktionNavnTelefonnummer
FormandJørn Christensen