Historie

Veteranstøtte – hvorfor det?

I 1992 anmodede FN Danmark om at sende soldater til BALKAN for at indgå i United Nations Protection Force (UNPROFOR), der skulle genskabe stabilitet og sikkerhed i det tidligere Jugoslavien. Indsatsen startede som en ordinær FN fredsbevarende operation, men udviklede sig i løbet af foråret 1993 til en regulær krigsindsats.

Danmark havde indtil krigen på Balkan ikke været inddraget i egentlige militære krigshandlinger siden 1864. Konflikten på Balkan var ikke som de andre konflikter vi tidligere havde deltaget i under FN. Uden at forklejne den indsats danske soldater har ydet i mange andre missioner må det konstateres, at vore soldater kom i klemme mellem tre krigsførende parter i en blodig og brutal borgerkrig. Det var en krig med overgreb mod civilbefolkningen, etniske udrensninger, en krig der er så fjern fra alt, hvad vi tidligere havde oplevet. Mange danske soldater vendte hjem med sår på sjæl og legeme, og Forsvaret var slet ikke i stand til at håndtere alle de mange veteraner med krigstraumer.

Hvad er det så for problemer nogle soldater har? Listen er desværre lang, men det kan være alt fra humør ændringer, at føle vrede og raseri over at man ikke fik lov til at gøre sit job, mange er irritable og aggressive, et øget alkoholforbrug og træthed er ofte hørte problemer blandt soldater.

I perioden fra 1992 til 2001 foretog det officielle Danmark sig ikke ret meget for at støtte og hjælpe sine veteraner. Derfor opstod Kammeratstøtteordningen som en græsrodsbevægelse. Når der ikke var andre, der ville hjælpe, så måtte veteranerne gøre noget selv.

På initiativ af De Blå Baretter blev Kammeratstøtteordningen oprettet i 2001, under navnet Kammeratstøtteordningen, med det formål at opfange de tidligere soldater fra international tjeneste, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres familier og for samfundet.

Grundlaget for Kammeratstøtteordningen blev etableret den 7. marts 2001 på et møde i Forsvarskommandoen mellem Hovedorganisationen af Officerer i Danmark (HOD), Centralforeningen for Stampersonel (CS), Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF), De Blå Baretter og Dansk Veteranforening.

Rammerne for Kammeratstøtteordningen blev udstukket på et seminar om emnet den 19. – 20. maj 2001. Herefter var ordningen en realitet, hvor Forsvarskommandoen og fem foreninger med medlemmer fra international tjeneste, Reserveofficersforeningen i Danmark, De Blå Baretter, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Foreningen for Personel af Reserven i Danmark og Dansk Veteranforening samarbejder om opgaven.

Ved evalueringsmøde for medlemmerne af Kammeratstøtteordningen den 04. december 2002, blev De Blå Baretter udpeget som tovholder for ordningen.

Forretningsudvalget besluttede i 2015 at ændre navn på ordningen til Veteranstøtten.

Arbejdet i Veteramstøtten udføres af ulønnede frivillige fra de organisationer, der står bag ordningen.

Ordningen finansieres af Forsvarskommandoen jf. forsvarsforliget af 2004, hvori det fastsættes, at: ”Der afsættes 2 mio. kr. pr. år til det arbejde foreningen, ”Danmarks Veteraner (De Blå Baretter)”, gør til støtte for personel, som har været udsendt i international tjeneste.”

Men det skal også slås fast, at Veteranstøtten også er til alle dem, som kom hjem uden problemer, men som bare har lyst til at deltage i vores aktiviteter. Uden dem ville det blive sværere for dem, der har problemer, at komme ud af deres. De er nemlig et godt bevis på at man oftest ingen problemer har, når man kommer hjem.

Veteranstøtten er ikke kun for soldaterne, men også for de pårørende, der også kan have store problemer at slås med under soldatens tjeneste og efter at soldaten er kommet hjem.