VIGTIGT

Er du skadet veteran og vil du søge om en second opinion i forhold til din afgørelse hos AES, så er det ved at være sidste chance.
Ordningen udløber nemlig ved udgangen af året, og din anmodning om second opinion skal være modtaget hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden den 1. januar 2022.
Husk, at du kan få hjælp hos din fagforening. Juridisk rådgivning eller økonomisk støtte til juridisk rådgivning sker via henvendelse til en socialrådgiver ved Veterancentret/nærmeste kaserne, og vedkommende kan så vurdere, om man kan komme i betragtning til et legat og også skrive en indstilling til os (man kan ikke indstille sig selv).
Du kan også læse mere på hjemmesiden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.
FOTO: Forsvarsgalleriet – og stammer fra en øvelse