Veteranprojekt Grønland

Veteranprojekt Grønland har til formål:

  1. At understøtte og bidrage til ideen om mindre lokalt baserede projekters potentiale samt berettigelse i rammen af den frivillige veteranstøtte i Danmark, Færøerne og Grønland. Herunder særligt, at ressourcepersoner og engagement reelt har muligheden for at gøre en forskel for veteraner på lokalt niveau.
  2. At bidrage til opmærksomheden omkring de særlige forhold lokalt for veteraner i Grønland, og derved om muligt støtte etableringen af et veterannetværk i Grønland samt, indledningsvis facilitere et sådan netværks kontakt til evt. i projektet deltagende aktører indenfor veteranstøtten i Danmark.
  3. At søge og bidrage til samarbejde, synergier og vidensdeling mellem interesserede aktører inden for veteranstøttefeltet.

Danmarks Veteraner og Veteranstøtten støtter Veteranprojekt Grønland med hver 5.000 kr.

Læs mere om projektet samt muligheden for at støtte projektet ved fx at deltage i støttearrangement i Lillerød Kirke HER