Nu sker der noget! – VeteranCafé NetVærk/ØST i bevægelse…

Slogan: Vi ønsker at være en aktiv del af noget større!

Det er med stor glæde, at Veteranstøtten i fredags har haft det første arbejdsmøde og workshop for etablering af et VeteranCafé NetVærk/Øst.

Arbejdsmødet blev afholdt hos VeteranCafé Næstved og med deltagelse af ‘Fortroppen’ , der bestod af repræsentanter fra Veterancaféerne i Lejre, Køge, Sydkysten, Hørsholm og Næstved samt projektgruppen fra Veteranstøtten.

Fremtidsperspektiver…

Opgaven for arbejdsmødet var at sætte rammerne for en egentlig samling af Sjællandske VeteranCaféer , som vil finde sted i efteråret. Nærmere herom tilgår via Veteranstøttens hjemmeside, ligesom der vil blive sendt Invitationer til målgruppen.

Formålet med etablering af et egentlig VeteranCafé NetVærk/ØST er:

  • At arbejde aktivt med opbygning af gode personlige relationer og et veteran fællesskab gennem en konstruktivt og struktureret erfarings- og videndeling
  • At synliggøre Veterancentrets, Danmarks Veteraners og Veteranstøttens veteranindsats
  • At skabe bevidsthed om, at netværk er en effektiv ‘viden og inspirations bank’
  • At give VeteranCaféerne værktøjer til opbygning af en effektiv netværkskultur gennem devisen ‘Veteraner støtter veteraner’
  • At inspirere Veteran Caféernes formænd og bestyrelse til en aktiv VeteranCafé ledelse, markedsføring og netværks deltagelse
  • At tilbyde en ‘mentor’ eller ‘sparringspartner’ for udvikling af et godt og effektivt bestyrelsesarbejde
  • At dele viden og erfaringer omkring bestyrelsens opgave: Før, under og efter generalforsamlingen

Interesseret? – Vil du vide mere? – så er du mere end velkomme til at kontakte ovennævnte deltagere samt Mogens Birch-Larsen fra Veteranstøttens informations- og uddannelsesudvalget jf. nedenstående.

PS! Del gerne denne information til dine relevante kontakter.