Mindearrangement for faldne frihedskæmpere

På Kallesmærsk hede nord for Blåvand står en mindesten for seks danske frihedskæmpere, der som de første blev henrettet af den tyske besættelsesmagt. Den 2. december 1943 blev de første 5 frihedskæmpere dømt til døden, og skudt på Skæring hede, den 29. december blev den sidste skudt i Århus. Alle seks er efter henrettelsen, bragt til Kallesmærsk hede, ved Husbjerg, og nedgravet i dølgsmål. Mindestene er sat, hvor de efter krigen blev fundet, og opgravet.

Herved inviterer Oksbøllejren, og Sønderjyske Feltartilleriforening, soldaterforeninger, ældresagen og andre interesserede til 75 års mindedag den 2. december 2018 kl. 10.10 ved mindestenen på Kallesmærsk hede.

Der er tydelig afmærkning ved indkørsel fra Blåvandvej ved Husbjerg, til mindestenen.

Det gøres opmærksom på at der fra vejen er ca. 150 meter ad en smal jordsti ind til mindestenen.

09.50            Opstilling af faner.

10.10            Velkommen ved major Stig Gunnar Larsen, Oksbøl garnison.

10.15            Der synges.  Altid frejdig når du går.

10.20            Mindetale ved chefen for Oksbøl garnison, oberst Torben Dixen Møller.

10.29            Der holdes 30 sekunders stilhed.

10.30            Der lægges kranse, buketter ved stenen, chefen for Oksbøl garnison lægger den sidste krans, når han retter sig op og gør honnør, spilles Last Post.

1040             Der synges. En lærke letted.

1045             Slut.

Der er mulighed for en kop varm kakao sponsoreret af ISS, efter arrangementet.

Der er tydelig afmærkning af udkørsel fra mindestenen til Kallesmærskvej/Vejersvej. Vi anmoder om at denne følges, så man undlader at vende på vejen, og vi så undgår at nogen sidder fast, og dermed spærrer denne..

 

Vel mødt

Med venlig hilsen

Bjarne I.S. Odgaard

Formand

 

Herunder kan downloades teksten til: