Kursus i livsstilsændring

Veteranstøttens Idrætsudvalg tilbyder igen i år 2022 kursus i livsstilsændring. Kurset gennemføres over 4 dage på Flyvestation Karup i perioden:

01. & 02. oktober 2022 samt 15. & 16. oktober 2022.

Hvis du er interesseret og gerne vil have hjælp til at vækste skal du tilmelde dig direkte til kursusleder Steen Roed Poulsen eller via på formularen nederst på denne side – senest 15. september 2022.

Uddannelsesbeskrivelse:

Kursets Effekt & Formål
Veteranen bliver inspireret til fysisk træning, ændring i kostvaner, motivation til fastholdelse af de gode vaner og hjælp til at kassere de dårlige. Veteranen får endvidere mere selvindsigt igennem Post Traumatisk Vækst samt resiliens og inspiration & motivation til at fokusere på det positive. Veteranen får hermed muligheden for mere livskvalitet igennem struktureret fysisk træning.

Forudsætninger
Veteranen skal være motiveret for uddannelsesforløbet. Det skal understreges, at deltagerne udfylder et spørgeskema inden kursets start, hvor fysisk habitus samt historik og enkelte private forhold afdækkes. (Et trygt og tillidsvækkende grundlag er essentielt for alle implicerede)

Læringsmål

Viden og Forståelse
Veteranen:

 • Skal have viden om og forståelse for de psykologiske, fysiologiske, sociale og kulturelle faktorer for opnåelse af varigt vægttab/ ændring i livsstil.
 • Skal have viden om og forståelse for samt reflektere over idrætsteorier, metoder og praktisk udførsel, indenfor almen fysisk træning.
 • Skal have grundlæggende forståelse for kredsløb- og styrketræning.
 • Skal have grundlæggende viden om og forståelse for kost og den rigtige ernærings indvirkning på træningstilstand, psykisk tilstand og ydeevne.
 • Skal have viden om livsstilssygdomme og følgesygdomme i relation til inaktivitet og overspisning, alkohol samt misbrug af rusmidler generelt.

Kompetencer

 • Skal kunne tage personlig stilling til egne træningsbehov under anvendelse af fysisk træning. På baggrund heraf selvstændigt strukturere træning med afsæt i kendte træningsmetoder & principper.
 • Skal kunne tage ansvar for og udvikle egen kostplan i relation til dagligdagen og fysisk belastning
 • Skal kunne tage ansvar for udvikling af restitutionsaktiviteter. Både fysiske og mentale aktiviteter.
 • Skal kunne tage personlig stilling og handle på symptomer på overtræning i relation til træningsintensitet og omfang.

 Indhold
Kost og væske, udholdenhedstræning, svømning, styrketræning, kombinationstræning, restitutionsaktiviteter, gruppepsykologi, mentaltræning, bevægelighedstræning, træningsplanlægning, kostplanlægning, søvn og søvnmønstre, profylaktisk træning samt rehabilitering.

Kurset varer 36 hele timer (4 dage – 2 weekends), med min. 2 mellemliggende uger imellem.

Veteranstøtten tilbyder igen i år 2022 kursus i livsstilsændring. Kurset afvikles over 4 dage på Flyvestation Karup i perioden:

01. & 02. oktober 2022 samt 15. & 16. oktober 2022.

Indhold:

Kost og væske, udholdenhedstræning, svømning, styrketræning, kombinationstræning, restitutionsaktiviteter, gruppepsykologi, mentaltræning, bevægelighedstræning, træningsplanlægning, kostplanlægning, søvn og søvnmønstre, profylaktisk træning samt rehabilitering.

 • Inspiration & motivation til et fysisk aktivt liv – Dit liv!
 • Du får udarbejdet eget trænings- samt kostprogram
 • Vi italesætter Post Traumatisk Vækst – ”Hvad skal der til for at komme i gang og være vedholdende”?

Hvis du er interesseret og gerne vil have hjælp til at vækste skal du tilmelde dig direkte til kursusleder Steen Roed Poulsen eller via tilmelding på veteranstøttens hjemmeside – senest 15. september 2022.
Veteranstøtten tilbyder 14 kursuspladser.
(Enkelte kursister har tidligere haft ægtefælle/ samlever med igennem kursusforløbet, hvorfor veteranstøtten i år har valgt at denne mulighed skal tilbydes alle interesserede kursister).

Kurset er således et særdeles værdifuldt grundlag for at kunne deltage i de længerevarende aktiviteter, arrangeret af veteranstøtten, der fordrer et grundlæggende kendskab til fysisk aktivitet og viden om egne præstationer! Herunder VETCAMP, større motionsevents…etc.

Ønsker du yderligere information om kurset bedes du kontakte kursusleder Steen Roed Poulsen på mail: steenpoulsen2019@gmail.com

Kursusplan kan downloades på dette LINK

Du kan tilmelde dig kurset på dette LINK