Kan du tænke dig at flyve med droner?

Har du tænkt på, at det kunne være sjovt at flyve med drone, så giver Veteranstøtten dig en mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med droneflyvning. Veteranstøtten, som er en del af Danmarks Veteraner, giver dig mulighed for at se nærmere på droneflyvning, herunder prøve at styre en drone. Deltagelse kræver tilmelding, du kan tilmelde dig fra 5. september 2022 klokken 08.00 på Veteranstøttens HJEMMESIDE. Kig under arrangementer for at finde arrangementet.

Arrangementet foregår to lørdage nemlig 17. september 2022 på Dragonkaserne i Holstebro og 24. september 2022 på Gardehusarkasernen i Slagelse.

Programmet for dagen er følgende:

  1. Hvad kan droner anvendes til (Civilt og i Forsvaret).
  2. Love og regler (kort om, hvad må jeg og hvad må jeg ikke).
  3. Dronebekendtgørelsen og EU – forordningen.
  4. Hvordan kan man tage et dronecertifikat. (Kursus/selvlæring)
  5. Teknik (gennemgang af dronens teknik og opsætning.
  6. Hvordan flyver jeg sikkert med dronen.
  7. Flyvning, prøv at flyve.
  8. Flyvning, forudsat at vejret er med os.
  9. Afslutning

Deltagelse i arrangementet er helt gratis, men du står selv for transport. Parkering sker efter anvisning fra vagtpersonalet.

Dragonkasernen og Gardehusarkasernen har givet tilladelse til droneflyvning i gymnastiksalen.

Veteranstøtten er vært for kage og vand.

Der er plads til 20 veteraner ved hvert arrangement, og tilmelding kommer til at foregå efter princippet “først til mølle”.
Tilmelding kommer til at foregå på Veteranstøttens HJEMMESIDE.
Dette droneevent er ikke et kursus og giver ikke dronecertifikat.
Klavs Niebuhr er droneinstruktør.

Velkomst ved Danmarks Veteraner/Veteranstøtten