GIV AGT 💂 – Ugens Virtuelle Udpluk – UNAMA/Afghanistan 2002-2017

Efter afslutningen af den afghansk-sovjetiske krig i 1989 var Afghanistan uden en stærk statsledelse og lÃ¥ som et tomrum, hvor forskellige oprørsgrupper kæmpede om indflydelsen. En af oprørsgrupperne, der vandt frem, var Taliban, der havde sine rødder i den sydlige del af landet – som var et af de mest nÃ¥desløse landskaber i Afghanistan.
UNAMA blev oprettet 28. marts 2002 og er stadig aktiv. Danmark har bidraget fra 2003 og frem til 2013 med militærrådgivere, og med politirådgivere i perioden 2005-2008, hvorefter bidraget ophørte. I 2016-2017 deltog en dansker i UNAMA som Special Representative.

UNAMA’s indsats har fokus pÃ¥ de civile aspekter i den bredeste forstand sÃ¥som nødhjælp, støtte til den afghanske regering og befolkningen, herunder forhold omhandlende valg og kvinders rettigheder.

Militærrådsgivernes arbejde bestod primært i at rådgive om sikkerhedssituationen i udvalgte regioner. Ud over det hjalp man også med rådgivning af ISAF i forhold til overdragelsesprocessen til afghanerne.

Politirådgivernes arbejde bestod i at:

  • RÃ¥dgive FN’s Specielle Repræsentant om politi- og sikkerhedsrelaterede spørgsmÃ¥l, samt koordinere assistancen til afghansk politi fra medlemslande og andre internationale organisationer, samt rÃ¥dgive det afghanske indenrigsministerium om politirelaterede spørgsmÃ¥l.
  • Etablere tæt samarbejde med tysk politi og afghanske samarbejdspartnere vedrørende rekruttering og træning af afghansk politi, samt on-the-job rÃ¥dgivning til lokalt politipersonel i Kabul i tæt samarbejde i ISAF.

Mandatet for UNAMA skal ses som en forlængelse til den tidligere FN-mission United Nations Special Mission to Afghanistan, der havde været aktiv i landet siden 1993.

Læs mere om UNAMA missionen på infocenter-kastellet.dk

 

God læselyst og god påske 🐣

Foto: Forsvarsgalleriet – hvis andet ikke er anført.