Fællesmøde for Veterancafeer m.fl.

Danmarks Veteraner inviterer til Fællesmøde for Veterancafeer m.fl. i dagene 14. – 15. november 2018.

Læs mere om mødet på Danmarks Veteraners HJEMMESIDE