Efterlysning!!!

Veteranstøtten søger en ny formand for Aktivitetsudvalget, der er hovedansvarlig for administrationen af vore missionsture til Kroatien (250.000 kr.), Bosnien (250.000 kr.) og Kosovo (250.000 kr.) , MC-ture i Danmark og Skandinavien (30.000 kr.), ture til Norge (50.000 kr.), samt ansvarlig for at administrere tildelte fondsmidler (300.000 kr.) for veteranaktiviteter over hele landet. I alt ca. 1.1 mio. kr.

Den pågældende vil blive grundigt sat ind i jobbet af den tidligere formand for udvalget, Jan Flemming Hansen, der har indvilliget i at overdrage udvalgets opgaver m.v.

Endvidere søger Veteranstøtten en ansvarlig turleder for missionsturen til Kroatien, der planlægges gennemført medio næste år. Den pågældende vil sammen med Telefonudvalgets formand, Niels Bannergaard, skulle planlægge, tilrettelægge og gennemføre turen, som ligger i gode faste rammer.

Ved interesse for de to stillinger bedes du kontakte:

Per Hinrichsen
Næstformand i Veteranstøtten og fungerende formand for Aktivitetsudvalget
E-mail: Naestformand@veteranstotten.dk
Telefon: 21 42 52 94