Donation til Danmarks Veteraner

Kære Veteraner med flere

Danmarks Veteraner er af Indsamlingsnævnet godkendt til at måtte indsamle midler. Midlerne skal bruges til aktiviteter for Veteraner, Veteranfamilier med børn, samt andre aktiviteter for Veteraner. Godkendelsen af Danmarks Veteraner skal fornyes hvert år, og foreningen skal derfor hvert år nå 100 personlige donationer af mindst 205,00 kr. Alle der indbetaler får automatisk et skattefradrag. Danmarks Veteraner indtaster oplysningerne til SKAT.

Danmarks Veteraner håber at mange vil støtte op omkring budskabet, så vi kan nå de 100 indsamlinger i indeværende år.

Husk: Navn og personnummer skal oplyses/indtastes for at donationen er gældende hos Indsamlingsnævnet.

Din donation kan indbetales på foreningens donationskonto i Danske Bank:

Reg: 9570 Konto: 12527934 eller via 

Mobile Pay: 10 0 93

Husk: Navn og personnummer