Deltagere til gruppegensynsturen til Kosovo er udvalgt

Deltagere til gruppegensynsturen til Kosovo er udvalgt. De udvalgte har fået personlig besked om deres deltagelse. Hvis du ikke har fået besked, er du ikke udtaget til at deltage i år.