A 550 mile pilgrimage on the “Camino de Santiago”

Vi har valgt at udsende denne nyhed på engelsk set i forhold til aktiviteten. Aktiviteten arrangeres og koordineres ikke af Danmarks Veteraner eller Veteranstøtten, hvorfor ansøgning om deltagelse, efterfølgende kommunikation m.m. vil foregå på engelsk. Klip på billedet herunder for at læse hele nyheden.