Veteranstøttens Efterårsseminar 2021

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 01/10/2021 - 03/10/2021
11:00 - 13:00

Kategori


Målgruppen er nye interesserede, interesserede nuværende og erfarende veteraner i Veteranstøtten.

Tillige andre der arbejder som frivillige til gavn for veteraner, fx dem der arbejder i veterancaféerne.

Veterankoordinatorer i kommuner og ansatte i VETC har med stort udbytte for alle parter tidligere deltaget i uddannelsen.

 

Kursets formål er at give deltagerne indblik i de vilkår og rammer, arbejdet i Veteranstøtten indebærer. Videre vil samspillet mellem Veteranstøtten, Danmarks Veteraner og andre aktuelle samarbejdspartnere blive gennemgået.

Denne mangfoldighed har i sig selv givet en god dynamik og skabt mange gode relationer.

Yderliggere vil der blive lagt vægt på, at det frivillige arbejde er at hjælpe og støtte – ikke at behandle, men gerne bearbejde.

 

Indhold:

  • Erfarings- og videndeling og etablering af relationer til relevante samarbejdspartnere.
  • Hvad vil det sige at arbejde som frivillig i Veteranstøtten.
  • Veteranstøttens opgave i forhold til Danmarks Veteraner og relationer til andre aktuelle samarbejdspartnere.
  • Hvordan kan vi gennem god kommunikation skabe den tillid, der er en nødvendighed for at kunne hjælpe og støtte en veteran.
  • Vigtigheden af, at I har indfølingsevne og kommunikerer med vægten på at lytte og forstå.
  • Selvmordsproblematikken som en af udfordringerne ved arbejdet med PTSD ramte veteraner.

Tilmelding og nærmere program vil blive lagt ud på denne side senere.