Forårsseminar 2019

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 03/05/2019 - 05/05/2019
12:00 - 13:00

Lokation
Camp Frøslev

Kategori Ingen Kategori


De tidligere introduktionskurser ændrede i 2018 navn til henholdsvis Forårs- og Efterårsseminar.
En nyskabelse er ikke mindst, at deltagere er meget velkomne til at tilmelde en pårørende, således man sammen deltager i hele seminaret.

Målgruppen er:

  • nye interesserede
  • interesserede nuværende og erfarende veteraner i Veteranstøtten nu sammen med eventuel pårørende
  • andre der arbejder som frivillige til gavn for veteraner, fx dem der arbejder i veterancaféerne.
  • veterankoordinatorer i kommuner
  • ansatte ved Veterancenteret (VETC) har med stort udbytte for alle parter tidligere deltaget i uddannelsen.

Vores veteranvenner i Norge (NVIO) deltager med to veteraner.

Kursets formål:

  • at give deltagerne indblik i de vilkår og rammer, arbejdet i Veteranstøtten indebærer.
  • Endvidere vil samspillet mellem Veteranstøtten, Danmarks Veteraner og andre aktuelle samarbejdspartnere blive gennemgået.

Denne mangfoldighed har i sig selv givet en god dynamik og skabt mange gode relationer.
Yderliggere vil der blive lagt vægt på, at det frivillige arbejde er at hjælpe og støtte – ikke at behandle, men gerne bearbejde.

Deltagelse:

  • Veteraner, som allerede er aktive i Veteranstøtten, skal rette henvendelse til sin udvalgsformand og aftale deltagelse. Tilmelding foretages efterfølgende på formularen nederst.
  • Veteraner der ikke er aktive i Veteranstøtten, tilmelder sig ligeledes ved brug af nedenstående formular. I formularen skal du anføre hvilket udvalg du gerne vil bidrage til, ved at sætte kryds ud for dette. Du finder en beskrivelse af de forskellige udvalgs arbejdsområder på dette LINK. (her har vi et problem, de enkelte udvalg har ikke, selvom jeg har rykket flere gange, udfærdiget en beskrivelse af deres udvalg)
  • Øvrige, Veterankoordinatorer, medarbejdere ved VETC m.fl, der “kun” ønsker at blive orienteret om Veteranstøtten og det arbejde der foregår i dette, henvender sig ligeledes ved at udfylde tilmeldingsformularen.

Veteranstøtten fremsender en automatisk kvittering for modtagelse af tilmeldingsformularen. Dette er altså ikke en bekræftelse på at du deltager. Den endelige bekræftelse for deltagelse fremsendes pr. mail fra Uddannelsesudvalget, idet deltagelsen koordineres af Uddannelsesudvalget med formænd fra øvrige udvalg.

Nærmere oplysninger v/ formand Preben Korreborg, Uddannelsesudvalget på telefonnummer 23 23 85 55 eller mail til Preben Korreborg, udd@veteranstotten.dk.

 

Med veteranhilsen

Veteranstøttens Uddannelsesudvalg

[Form id=”42″]