Brug for hjælp

Veteran og pårørende:

 • Står du i en svær situation i dit liv, og ved du ikke, hvor du kan søge hjælp?
 • Har du brug for en bisidder ved samtaler?
 • Er du på mission og er urolig fordi, din pårørende har brug for støtte/hjælp hjemme?
 • Har du udfordringer med at klare / forstå henvendelserne til kommune, myndigheder eller læge?
 • Er du ensom og mangler netværk?
 • Har du brug for en som kan følge dig til samtale, enten i det offentlige, læge eller andet vanskeligt og nødvendigt?
 • Har du mistet og mangler en, som du kan tale med om det?
 • Er du veteran og mangler netværk, måske har du brug for en veteran / kammerat som kommer i dit hjem og besøger dig og tager dig med til forskellige oplevelser / arrangementer?
 • Hjælpe dig med at søge legat.
 • Rådgivning generelt.

Praktisk:

Udgangs punktet for vores hjælp, er altid det enkelte menneske, altså dig og dermed dit konkrete behov for kontakt og hjælp.

Vi rådgiver og vejleder, men vi sagsbehandler ikke og vi har ikke indflydelse på din kommunes afgørelser.

Vi ser det som vores funktion, at støtte dig / jer i at få hjælp og kontakt med de rette personer, fx sagsbehandler, veterankoordinator, læge eller fx Veteranstøtten og andre relevante.

Vi kan også hjælpe dig, ved at komme i dit hjem, følge dig til de møder, som du finder svære, samt være bisidder for dig under møderne.

Veteranstøtten hjælper dig, – derfor vil vi aldrig søge kontakt med myndigheder eller andre personer, uden vi har en klar aftale om det med dig.

Samarbejde:

Det sociale udvalg vil søge og udvikle samarbejdet med alle relevante aktører omkring veteranerne.

Hvem kan kontakte  os?

 • Veteranen
 • Pårørende
 • Fagpersoner
 • Læge/ hospital
 • Veterancenteret
 • De militære faglige organisationer
 • Kommuner
 • Veteranhjemmene
 • Tjenestestederne
 • m.fl
Det er muligt at få besøg og få en bisidder med til vanskelige samtaler med din kommune, læge eller andre, alle har mulighed for at kontakte os for råd, vejledning og samtale.

Telefonen er åben både dag, aften, nat og i weekends, altså 24/7.

Kontakt:

Telefon 80608030 ( døgn åben ) – Bed om at komme i kontakt med ” Brug for hjælp” eller
Mail: social@veteranstotten.dk oplys tlf. nummer m.m., så vil du blive kontaktet snarest muligt.

Telefon direkte til Socialudvalget: 20 62 67 94 send sms eller læg besked på telefonsvareren, hvis der ikke er nogen der svarer. Vi vender altid tilbage inden for 24 timer.

FunktionNavnTelefonnummer
FormandMichael Jeppesen6127 8384
Gert Remme

Hvis du vil skrive mail til en af de øvrige i socialudvalget, så tryk på vedkommendes navn, og dit mailprogram vil åbne.

Opdateret 13. januar 2022