Veteranmærket

Har du fået dit veteranmærke (reversudgave)?

Der er i perioden august 2007 til marts 2015 tildelt 32.000 veteranmærker til veteranerne fra Danmarks Internationale missioner!

Veteranmærket er autoriseret af Forsvaret, og tildeles alt personel i forbindelse med hjemkomstparaden efter vel overstået mission. Veteranmærket tildeles normalt af chefen for enheden.

Hvis du endnu ikke har fået dit veteranmærke, kan du få det på to måder:

  1. Du deltager i Peacekeepers Day 29. maj eller i det årlige veteran- og jubilarstævne i september måned. Her tildeles veteranmærket i revers udgaven til alle deltagende veteraner.
  2. Hvis du ikke kan deltage i de to ovennævnte arrangementer kan du erhverve mærket ved at skrive til:

Veteranstøtten/Danmarks Veteraner
Mads Tonsgaard
Faarupparken 1
7900 Nykøbing Mors

Du skriver dit navn, adresse, telefonnummer, samt den/de missioner du har været udsendt på. Du vedlægger også kr. 11,00 i frimærker. Veteranmærket er gratis. De kr. 11,00 anvendes til returporto samt emballage af mærket når det sendes til dig.

Hvorfor skal vi have et veteranmærke?

De Blå Baretter og Veteranstøtten har, i samarbejde med Forsvaret, i foråret 2007 indført et ”Veteranmærke”, der er fælles for alle veteraner uanset mission og uanset hvilken farve baret, de har gjort tjeneste med. Veteranmærket tildeles veteraner fra alle værn.

Veteranmærket er udformet som en ”sammensmeltning” af symbolerne for NATO, EU og FN. Nordstjernen viser vejen, stjernerne symboliserer alle de dygtige og respekterede soldater, der har gjort international tjeneste og endelig holdes det hele sammen med FN´s olivengrene, som symbol på det evige kammeratskab blandt veteraner.

Veteran mærke Danmark-1

Veteranmærket er fremstillet i en revers og en baretmærke udgave. Som det fremgår af ovenstående, udleveres ”reversmærket” gratis til veteranerne. Det store baretmærke udleveres ikke gratis. Det kan man købe gennem FN-Museet for en pris af kr. 75,00 + forsendelsesomkostninger. Af dette beløb går kr. 10,00 til De Blå Baretters Blomsterkonto, der har til formål, at sende en blomsterhilsen til soldater, der bliver såret i tjenesten.

De internationale veteraner udgør en særlig gruppe i det danske samfund. De har alle deltaget i internationale fredsstøttende og humanitære missioner ude i den store verden. De har som repræsentanter for Danmark medvirket til at skabe sikkerhed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og afhjulpet nød og elendighed. De har aktivt været med til at gøre en forskel. De vil naturligvis gerne have, at den indsats de har ydet bliver kendt og respekteret af det danske samfund – de er med rette, faktisk lidt stolte over den indsats de har ydet.

Men hvad er en veteran?

Den traditionelle opfattelse af en veteran er, at det er en soldat fra 1. verdenskrig med træben og klap for øjet. Sådan er det ikke. I Danmark, i de nordiske lande og i øvrigt generelt i det internationale samfund, er en veteran en soldat, der har deltaget i en militær operation som en del af sit lands væbnede styrker. Det gælder også indsatsen i multinationale enheder i rammerne af FN, NATO, EU, OSCE eller koalitioner.

Det betyder, at man er veteran, når man har været udsendt første gang – uanset om man fortsat er tjenstgørende eller hjemsendt. Man er blevet medlem af veteranernes nationale og internationale fællesskab.

Under den internationale tjeneste var soldaten en del af et helt specielt sammenhold og kammeratskab i den enhed han gjorde tjeneste i. Efter hjemkomsten er det vigtigt at kunne fastholde kammeratskabet. Det er vigtigt at kunne mødes med kammeraterne fra udsendelsen. Det er også vigtigt at kunne opretholde bevidstheden om, at man har været med til at gøre en forskel. Det er derfor af betydning at have nogle symboler og synlige markeringer af, at man tilhører veteranernes kreds.