Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring vedrørende brug af personlige oplysninger

Jeg giver hermed samtykke til, at Veteranstøtten må anvende de i tilmeldingsformularen anførte oplysninger i fm. planlægning, gennemførelse og evaluering af pågældende aktivitet. Oplysningerne anvendes i henhold til Veteranstøttens Persondatapolitik, der kan læses på DENNE SIDE. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke, og at jeg så fraskriver mig retten til at deltage/låne Camp Frøslev.

Den registreredes rettigheder

Jeg må til hver en tid kontakte Veteranstøtten med forespørgsler om håndhævelse af følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt: Jeg har ret til at få indsigt i mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
  • Retten til berigtigelse: Jeg har retten til at berigtige mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
  • Retten til at blive glemt/sletning: Jeg har retten til at få slettet mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
  • Retten til dataportabilitet: Jeg har retten til at modtage mine oplysninger, som den dataansvarlige behandler, i et maskinlæsbart format.
  • Retten til begrænsning af behandlingen: Jeg har ret til at gøre indsigelser og sætte restriktioner for behandlingen af mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler