Forvaltning af persondata

Veteranstøtten er som foreninger og virksomheder underlagt den nye persondatalov (GPDR), der trådte i kraft 25. maj 2018. For at leve op til loven, har Veteranstøtten udarbejdet to direktiver. Et direktiv for håndtering af persondata generelt og et direktiv for udvalgsformænds og aktivitetsansvarliges håndtering af persondata. Du kan læse de to direktiver nedenfor: