Veteranstøttens gruppetur til Norge august 2018

Af leder Svend Aage Olsen

I perioden søndag den 26. – fredag den 31. august 2018 gennemførte Veteranstøtten årets gruppetur til Norge, hvor vi gæstede det norske forsvars veterancenter (Krigsveterancenter) i Bæreia, Kongsvinger.
Deltagerne mødte frem på den tidligere Flådestation Holmen søndag aften, hvor vi gennemførte velkomstmøde og fortalte om den forestående tur til Norge.
Det er stor fordel at mødes dagen før afgang, da vi så er sikre på, at alle deltagerne når frem til tiden, hvor vi driver afsted. Da køreturen er lang, er det vigtigt, at vi kommer afsted til tiden for ikke at komme for sent til Bæreia. Vi håber på, at vi når frem til aftenmåltidet, hvilket lykkedes i år.
Vi var 10 veteraner på turen, hvoraf to var ledere. Det antal har vist sig at være passende og sikrer, at alle kommer hinanden ved uden klikedannelse eller lignende uhensigtsmæssigheder. Det er i øvrigt også det max. antal, som man vil acceptere hos vores norske værter. Fair nok.
Køreturen til Bæreia er lang – ca. 700 km – men det er hele køreturen værd. Heldigvis så viser evalueringerne, at der er stor enighed om det.

Fantastiske rammer og stor gæstfrihed

Omgivelserne, gæstfriheden, værelserne og forplejningen er i top.

Fantastisk udsigt fra Bæreia

Et bevis på vores værters gæstfrihed og lyst til at modtage os, kan vi langt hen ad vejen aflæse ved at stabssergenten efter velkomstbriefingen, overrakte en mønt, der normalt kun gives til norske veteraner, som har været på veterancenteret i Bæreia. Mønterne blev overrakt med ordene; ”med anerkendelse og respekt”, til hver enkelt af os som endnu ikke var besiddelse af mønten. Tusind tak for det til vores søde og rare værter.
Det er ledergruppens opfattelse, at turen blev gennemført med ovenud stor succes.

Hovedtemaet er afslapning og komme hinanden ved

Programmet i år var stort set identisk med sidste års program, hvor fokus var på aktiviteter ved og omkring Veterancenteret i Bæreia.
Eneste forud fastlagte punkt var en tur til Kongsvinger Fæstning, hvor Knut Østbøll fra den norske veteranorganisation var guide for gruppen ved en rundvisning.
I forbindelse med rundvisningen lagde vi en blomsterdekoration ved mindesmærket for de norske faldne soldater ved Libanon-missionen UNIFIL.

UNIFIL mindesmærke sammen norske veteranvenner

Resten af turen improviserede vi med tilbud om aktiviteter i naturen, som gåture rundt i området – bl.a. rundt om søen ved Veterancentret – en gåtur på knap 8 km, cykler til udlån, kanosejlads, grillfrokost i naturen m.v. Derudover var der rige muligheder for aktiviteter indendørs, som fitnesscenter, skydebane, bordtennis m.m.
Desværre var det meget populære varmtvandsbassin ude af drift. Det var meget ærgerligt, men det kunne vi ikke gøre andet ved end acceptere.
En køretur til svenske-grænsen blev det også til – på opfordring skal det lige bemærkes. Næsten alle deltog.

Samtalerne, som tidligere har været et fast indslag om aftenerne, kom nu helt af sig selv under aktiviteterne og imellem dem, hvor man spontant mødtes – hele gruppen vel at mærke. Uhyre positivt.
Tvungne samtaler, som tidligere har været et ”must”, har ofte endt som en pestilens for nogle veteraner og sat begrænsninger i forhold til åbenhed, hvilket vi som ledere sagtens forstår. Så kort og kort, var der frit ”slag i bolledejen”, hvilket blev rigtig godt modtaget.
Evalueringerne viser med alt tydelighed, at det er sådan turen skal køres.

Forhåbentlig gensyn i 2019

Chefen på det norske veterancenter – oberstløjtnant Sørloth – lovede os, at vi igen i 2019 kan forvente at få tilladelse til besøg med 10 veteraner.
Fra lederside skal der her lyde en stor tak til hele gruppen for samværet på turen. Det var en ovenud positiv oplevelse.

Flere billeder