Veteranstøttens første tur til Kosovo blev en kæmpe succes

Af turleder Per Hinrichsen og Kim Andersen

 

Veteranstøtten gennemførte i perioden 11. – 16. August 2019 den første missionstur til Kosovo, hvor mere en 10.000 danske soldater har været udstationeret siden 1999. Turen blev gennemført med 25 veteraner, heraf en psykolog, 16 pårørende og en journalist fra DR P1.

Efter forudgående overnatning på Marinestation Holmen for deltagere vest for Storebælt, samledes alle i Københavns lufthavn. Turen gik herefter med fly via Wien til Pristina, hvor Arber Hoxa, tolk ved den danske bataljon i mere en 12 år, mødte os. Vi blev efterfølgende kørt til det fem stjernede hotel Garden i Pristina, hvor vi blev indkvarteret, fik aftensmad og samlet gennemgik morgendagens program.

Den anden dag kørte vi fra Pristina samlet i bus til Camp Olaf Rye. Undervejs i bussen blev baggrunden for konflikten og den danske bataljons opgaver og organisation genopfrisket.

I Camp Olaf Rye gennemgik Jacob Lind, tidligere lejrofficer ved DANILOG, hvorledes lejren siden 1999 og til 2010 var blevet udbygget og vedligeholdt. Lejren var hjemsted og hovedlejr for den danske bataljon gennem denne periode.

Veteranerne og de pårørende blev herefter kørt til Austerlitzbroen i Mitrovica, hvor mange af deltagerne havde været indsat i riot control mod albanske og serbiske folkemasser. Broen var stadig afspærret og bevogtet af italienske politisoldater, men albanere og serbere kunne nu til fods fredeligt fra begge sider passere broen over floden Ibar. Flere legepladser og cafeer lå nu ved broen, hvilket viste den fredelige udvikling, der havde fundet sted.

Efterfølgende kørte bussen til Zvecan på den kosovoserbiske side, hvor vi gjorde korte stop ved Jernbroen, skorstenen ved Trepcka værket og Camp Holger Danske, hvor mange af deltagerne havde minder fra. Vi besøgte Sokolica klostret, hvor den danske bataljon i en periode havde haft ansvaret.

Efter kørsel til hotellet og efter aftensmaden gav oberstløjtnant Henrik Juul Krogh, stabsofficer gennem et år ved NATO Adisory Board & Liason Team ved HQ/KFOR en briefing om den militære og politiske situation i Kosovo samt sit bud på fremtiden for et Kosovo i fremgang, men stadig med mange udfordringer. Han fik som tak for sin indsats udleveret Veteranstøttens skjold med anmodning om at videregive det til sin afløser, så Veteranstøtten ved kommende missionsture kunne trække på støtte fra danskere i HQ/KFOR.

Den tredje dag tog vi ud til Kosovos største Mall, for at deltagerne kunne danne sig et indtryk af, at der var sket en rivende udvikling siden veteranerne sidst havde været her som soldater.

Der blev indtaget en fin frokost ved restaurant Vigu ved Ibar, tæt på Mitrovica. Under frokosten fik deltagerne en positiv overraskelse, idet viceborgmesteren fra Mitrovica overrakte hver enkelt deltager et ”Letter of Appriciation” som tak for deres indsats for etablering af fred og sikkerhed. En stor tak blev også givet til de medfølgende pårørende.

[ezcol_1half][/ezcol_1half] [ezcol_1half_end][/ezcol_1half_end]

I fortsættelse af viceborgmesterens tale, holdt vor tolk, Arber Hoxa, en ligeledes dybfølt og følelsesladet takketale.

Dette arrangement gjorde et stort indtryk på alle deltagerne og mange udtrykte at oplevelsen af, at se og høre om den udtrykte taknemmelighed var fuldt på højde med at få en medalje for sin indsats.

Deltagerne kørte herefter til Cabre (50 cm byen), som nu var blevet genopbygget og beboet af Kosovoalbanere.

Herefter blev ulykkesstedet og mindpladen for overkonstabel Susanne Lauritzen besøgt. Hun omkom ved en tragisk ulykke nær Legionærvejen i 2003. Der blev holdt en mindetale, afholdt to minutters stilhed og lagt blomster af Johnny, der var fra samme hold som Susanne, og som havde assisteret som sanitetsmand efter ulykken. Der blev sunget ”Altid frejdig når du går”. Alle var dybt berørt af mindehøjtidligheden.

Herefter blev der tid til et kort besøg i Zupin Potok og ved starten af Gazivode søen. Desværre var tiden for fremskreden til at vi kunne nå ud til grænseposten Dog 31, hvor flere deltagere havde været indsat.

Den fjerde dag tjekkede vi ud af vort hotel og kørte til den danske bevogtningsdeling i den tidligere franske Camp Novo Selo, nu benævnt Camp CMLT. Det var en deling fra Ingeniørregimentet der var indsat. De gav os en orientering om deres opgaveløsning og viste os deres faciliteter, således at især de pårørende kunne få et indtryk af lejrlivet under udstationering. Der var ligeledes tid til at besøge en amerikansk og en tysk PX.

Vi besøgte Adam Jashari Monumentet ved Skanderei, bestående af de af serberne sønderskudte bygninger, hvor 58 medlemmer af klanen blev dræbt. Vi besøgte den imponerende mindepark og museet og kørte herefter til Prizren og spiste frokost. Vi kørte forbi den gamle bydel og havde herefter en længere køretur i forfærdeligt vejr til vores næste stop som var et hotel i bjergene, tæt på grænsen til Montenegro.

Den femte dag fik deltagere tid til at nyde omgivelserne i bjergene og slappe af for at fordøje indtrykkene af turen.

Sent på eftermiddagen havde vi en samlet og meget følelsesladet tilbagemelding, hvor der blev lejlighed til for veteraner og pårørende at give udtryk for deres indtryk af turen. Generelt var der stor tilfredshed og taknemmelighed over at være de første, der fik lov at komme til Kosovo. Alle veteraner fik udleveret en veterannål og Arber Hoxa holdt igen en meget følelsesladet tale. I taknemmelighed over hans store indsats fik han tildelt Veteranstøttens skjold, som han blev meget glad for.

Vi fik til aften serveret kosovoalbanske egnsretter og flere havde en festlig aften og nat i baren.

Den sjette dag kørte vi til lufthavnen i Pristina, tog afsked med Arber Hoxa og fløj via Wien tilbage til København.

Alle har holdt god kontakt til hinanden efterfølgende via en af Kim Andersen etableret Facebook gruppe, hvor der efterfølgende er delt minder og billeder i stort omfang.

Veteranstøtten ser frem til at gennemføre den næste missionstur til Kosovo, som planlægges gennemført i september 2020.