Ny aktør på veteranområdet

Foreningen, Det forskudte dige,  er stiftet på baggrund af, at Torben Jensen, som er formand, så et behov for øget fokus på veterans familie og bagland. Han er selv veteran og far til fire. Han er fraskilt og oplevede et dobbelt tab, da han vendte hjem fra krigen.

Foreningens formål er at støtte den hjemvendte veteran, familie & øvrige bagland. Formålet er at skabe rammerne for et fællesskab, der bidrager til at veteraner & deres familier kan leve et meningsfuldt, værdigt liv i psykisk og social trivsel.

Der har længe været samfundsmæssigt fokus på socialt samvær og fysisk træning som vigtige og potentielt rehabiliterende elementer, når en udsendt soldat er vendt hjem med ondt i livet. Dog tager den hjælp, der typisk tilbydes, udgangspunkt i et enkelt behov – og ikke i helheden af veteranens liv.

Vi mener tiden er inde til at fokusere på en indsats, der inddrager større dele af veteranernes liv – herunder deres familier og det relevante netværk omkring dem.

For at nå dette mål, ser vi vores indsats felt dækkende flere livsområder:

Den sociale faktor:
Vi stiller rammerne til rådighed for et fysisk rum, hvor veteraner og deres familier kan mødes i et fællesskab i øjenhøjde.  Et fællesskab kendetegnet af ikke at behøve at forklare sig, men snarere at kunne mødes i en fælles viden, forståelse og anerkendelse.

Den psykiske trivsel:
Foreningen har professionelt sundhedspersonale tilknyttet, der muliggør både psykisk førstehjælp og en mere forebyggende, sundhedsfremmende indsats.
Kontakt til det øvrige samfund, herunder arbejdsmarkedet: Foreningen støtter veteranen, der hvor veteranen har brug for det. Foreningen kan kontaktes af virksomheder, der søger råd & vejledning på virksomhedskonsulent basis. Hvad er behovet, og hvordan kan det imødekommes?

Du kan læse mere om Det forskudte dige på deres Facebookside https://www.facebook.com/detforskudtedige/

og på deres hjemmeside www.detforskudtedige.dk