Kom til aktiv og hyggelig weekend for skadede Veteraner

Med begrebet ”skadet veteran” mener DIF : ”en veteran, der efter egen opfattelse er udfordret qua sin udsendelse for det danske forsvar”. Det er altså en bred definition, hvor man ikke behøver at have nogen fast diagnose eller lignende.