Har du savnet et sted, hvor du kan finde alle arrangementer rettet mod veteraner?

Der har gennem flere år været et ønske fra såvel veteraner som organisationer om, at alle arrangementer rettet mod veteraner, var samlet et sted. Danmarks Veteraner og Veteranstøtten har besluttet at lave et forsøg på en sådan oversigt. Vi kalder den Veteranportal’en.

Veteranportal’en er i sin opstartsfase, og vi håber, at alle aktører på veteranområdet vil tilmelde deres arrangementer til portalen. Der er rigtigt mange aktører, bare for at nævne nogle:

 • 98 kommuner og deres ca. 40 veterankoordinatorer
 • Omkring 40 VeteranCafeer
 • Danmarks Veteraner med 23 lokalforeninger
 • Veteranstøtten
 • Støt Soldater og Pårørende (SSOP)
 • KFUM’s Soldatermission
 • Team Veteran
 • Familienetværket
 • Veteranalliancen
 • Fonden Danske Veteranhjem med fem Veteranhjem i Århus, København, Ålborg, Fredericia og Odense
 • Forsvarets Veterancenter
 • Mange andre

Du kan læse mere om Veteranportal’en på https://veteranportal.dk , hvor du også kan se, hvem der på nuværende tidspunkt har afleveret oplysninger til Veteranportal’en (Se under Samarbejdspartnere). Det er op til arrangører af aktiviteterne at tilmelde deres arrangement/aktivitet. Finder du ikke din egen forening, VeteranCafé m.fl., så spørg ledelsen, hvorfor ikke. Måske har de ikke hørt om Veteranportal’en. Kun i fællesskab og ved godt samarbejde kan vi nå målet om at få samlet alle arrangementer et sted.

Der vil ikke blive foretaget censur på arrangementer/aktiviteter, der ønskes offentliggjort. Men af hensyn til Danmarks Veteraners og Veteranstøttens gode navne, vil kun lødige arrangementer blive lagt ud.

Normalt vil oplægning af arrangementer/aktiviteter ske indenfor et døgn. Her i opstartsfasen vil der måske gå lidt længere tid, da vi håber, at rigtigt mange tilmelder deres arrangementer/aktiviteter.