FN’s 75 år markeres med stor parade

I dag – den 26. juni – er det 75 år siden, at aftalen om De Forenede Nationer, FN, blev underskrevet af 50 lande, bl.a. Danmark, i San Francisco i USA.

Den 24. oktober samme år blev aftalen effektueret, hvorfor denne dag siden er blevet markeret og festligholdt som FN-dagen.

Danmarks Veteraner er i den anledning initiativtager til en stor parade med efterfølgende reception på Kastellet den 24. oktober i år.

Da samtidig årets Peacekeepers Day, 29. maj er sammenlagt med festlighederne omkring FN’s 75-års markering, grundet situationen i landet, forventes en stor og flot markering med repræsentation fra Folketinget, Regeringen, diplomatiet, departementet, Forsvarets øverste ledelse, Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen, erhvervslivet, veteranforeninger, samarbejdspartnere, veteraner og deres pårørende, samt de øvrige nordiske landes veteranorganisationer. Erfaringsmæssigt deltager mellem 3 – 400 personer.

Traditionelt rummer Peacekeepers Day tildelingen af Nordic Blue Berets Medal of Honour og Danmarks Veteraners Fortjensttegn og Missions-jubilæumstegn. Tilhørende FN Dagen uddeles samtidig FN’s Fredsprismedalje og som en særlig markering af FN’s 75-års jubilæum, er der indstiftet en Mindemedalje til dagen.

Det er samtidig vores forhåbning, at Danmarks Veteraners protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, får lejlighed for at deltage i dagen, som honnørmodtager for paraden.

Selve paraden, kranselægningerne og tildeling af medaljer er planlagt til perioden den 24. oktober fra kl. 11.00 til kl. 12.30 med efterfølgende reception. Arrangementet starter allerede fra kl. 09.00 med indskrivning og gudstjeneste.


Er du berettiget til og har du ikke ansøgt om FN’s Fredsprismedalje, kan det nås endnu. Kontakt Knud Lund, Næstved & Omegn eller google Fredsprismedaljer, så anvises hvordan.

Reserver allerede nu datoen – lørdag den 24. oktober, til dette flotte arrangement. Se tilmeldingen i det næste nummer af Baretten.