Fejring af FN-dag på Kastellet

I morgen 24. oktober er det den årlige FN-dag. I lighed med tidligere år gennemfører Danmarks Veteraner landsforening et arrangement på Kastellet.

Program

Klokken
Aktivitet

10:00
Bunkeren (Lokalforening Københavns mødelokale) åbnes til kammeratligt samvær.

10:30
Mønstring og opstilling af faner ved bunkeren.

10:35
Indøvelse af faneeksercits for de fremmødte fanebærere.

10:50
Afmarch fra bunkeren.

11:00
Lægge blomster ved De Blå Baretters Sten i Kastellet.

11:15
Modtagelse af BG Christian Herskind ved indgangen til det Nationale Monument af Kommandanten i Kastellet, MAJ A. B. Petersen og Landsformanden. Der hilses på de opstillede faner og de fremmødte veteraner.

11.20
Herefter lægges krans ved mindemuren og der spilles det sidste hilsen ved trompetist fra LG Musikkorps. Herefter giver BG en kort tale til de fremmødte.

11.30
Forlader BG og landsformanden paraden og går direkte til Bunkeren, hvor der vil være en Reception for alle deltagerne.

13:00
Forventet afslutning på den officielle del af dagen.

Påklædning
Veteraner der ikke længere forretter tjeneste i Forsvaret er i civile, paradejakker(jakke og slips med store medaljer anlagte, og gerne blå baret, da det et er UN-Day eller den baretfarve, som man nu var udsendt med).
Militære i udgangsuniform med store medaljer.