Veterancafé Samling Vest (UDSAT)

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 31/10/2020 - 01/11/2020
Hele dagen

Lokation
Hjemmeværnsskolen

Kategori


Arrangementet er udsat henset til Corona situationen

Veteranstøtten, Informationsudvalget har i samarbejde med Veterancentret hermed fornøjelsen at invitere til VeteranCafé NetVærk VEST samling 2020 i dagene lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november i Nymindegablejen.

Indbydelsen er fremsendt herfra med håb om, at der ikke kommer flere stramninger, så samlingen kan gennemføres som planlagt. Hvis situationen ændrer sig så meget, at vi ikke mener, at det er forsvarligt at gennemføre samlingen, vil meddelelse herfra blive fremsendt senest den 16. oktober.

Dagenes program er fortsættelse af samlingen 2020 i Frøslev, hvor der tages udgangspunkt i de enkelte cafeers indhøstede erfaringer, hvorfor der vil være tale om minimum 70% deltagerinvolvering.

I lighed med sidste år, vil Veterancenteret være repræsenteret søndag med indlæg om ”nyt siden 2019”.

Det endelige program vil umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb blive tilsendt via mail med endelig bekræftelse om deltagelse.

Deltagelse:

Deltagelsen er gratis, men der er kun 21 pladser, der fordeles med 1 – 3 deltagere pr. café.

Tilmeldelse, der behandles efter ’først til mølle’ princippet, skal foretages via Veteranstøttens tilmeldingsblanket, nederst på denne side.

Der kan kun tilmeldes en deltager pr. blanket.

Kontakt evt. Dan Berthelin, tlf. 5043 2885.

Der udbetales kørselsgodtgørelse jf. Veteranstøttens bestemmelser. Vi anbefaler samkørsel, idet der kun udbetales kørselsgodtgørelse til en deltager fra hver café.

Veteranstøtten fremsender en automatisk kvittering for modtagelse af tilmeldings-formularen. Den endelige bekræftelse for deltagelse fremsendes pr. mail fra Informations- udvalget.

Sidste tilmelding søndag den 18. oktober 2020.

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger v/ Preben Korreborg, Informationsudvalget på telefonnummer 2323 8555 eller e-mail til prebenkorreborg@gmail.com

Vi glæder os til at se dig/Jer.