Veteranstøtten

Denne hjemmeside er ved at blive integreret i Danmarks Veteraners hjemmeside og vil med tiden blive nedlagt.
Se mere om Veteranstøtten på dette link Veteranstøtten – organisation (danmarksveteraner.dk).
Der kommer ikke flere nyheder eller bliver udlagt flere arrangementer her.

Veteranstøtten blev oprettet i 2001, under navnet Kammeratstøtteordningen, som en alternativ kontaktmulighed for hovedsageligt danskere, der af den danske stat har været udsendt i internationale missioner. Formålet med Veteranstøtten er bl.a. at opfange de tidligere udsendte, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres familier og for samfundet.

Veteranstøtten drives i rammen af Danmarks Veteraner.

Arbejdet i Veteranstøtten udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab af en forening/organisation for at få hjælp af, eller virke som aktiv hjælper i Veteranstøtten.

Læs mere om Veteranstøtten i Veterancenterets Retningslinjer for Danmarks Veteraners anvendelse af tilskud fra Forsvarsministeriet til varetagelse af VeteranstøttenHar du behov for at tale med en veteran?
Du kan altid kontakte Veteranstøttens telefonlinje på nummer 80608030, kun veteraner passer telefonlinjen

Nyheder

Danmarks Veteraner
nr. 1/2022
Årsberetning 2020Veterancentrets nyhedsbrev
Februar 2021

Kommende arrangementer

Du kan se alle Veteranstøttens kommende arrangementer ved at trykke på logo herunder.

Arrangementer hos Danmarks Veteraner

Landsforeningen Danmarks Veteraner gennemfører en række arrangementer som er åbne for alle veteraner, også ikke medlemmer. Se landsforeningens arrangementer ved at trykke på logo herunder. Som medlem af Danmarks Veteraner har du endvidere adgang til alle arrangementer i foreningens 23 lokalforeninger, som er spredt ud over kongeriget.


Har du set om der er arrangementer i dit lokalområde

Foldere

Veteranstøtten 2022Hvervefolder Danmarks Veteraner 2022Kort om Danmarks Veteraner

Sponsorer og Samarbejdspartnere

Krogager Fonden
Hosting af Veteranstøttens hjemmeside sponsoreres af Rackhosting

Gaver / donationer til Veteranstøtten

Gaver til Veteranstøtten er fradragsberettigede jf. gældende regler. Gaver kan indbetales på 9570 – 12527934 eller med Mobile Pay til nr. 10093.
For at gaver kan blive fradragsberettigede, skal 100 personer indbetale minimum 205,00 Kr.
Husk at oplyse:

  • Fulde navn,
  • CPR/CVR – nummer samt
  • “Donation til Veteranstøtten”.

Såfremt du ønsker at give en donation til Danmarks Veteraner, skrives:

  • Fulde navn,
  • CPR / CVR – nummer samt
  • “Donation”.

På forhånd tak

Veteranstøtten

CVR-nummer 29 28 79 10