Veteranstøtten

Veteranstøtten blev oprettet i 2001, under navnet Kammeratstøtteordningen, som en alternativ kontaktmulighed for hovedsageligt danskere, der af den danske stat har været udsendt i internationale missioner. Formålet med Veteranstøtten er bl.a. at opfange de tidligere udsendte, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres familier og for samfundet.

Veteranstøtten drives i rammen af Danmarks Veteraner.

Arbejdet i Veteranstøtten udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab af en forening/organisation for at få hjælp af, eller virke som aktiv hjælper i Veteranstøtten.

Læs mere om Veteranstøtten i STATUTTERNE.

Nyheder

Baretten nr. 5/2019Årsberetning 2018Veterancenterets nyhedsbrev juli 2019

Kommende aktiviteter

Herunder er vist kommende aktiviteter som gennemføres af Veteranstøtten, hvor tilmelding stadig kan foretages. Tryk på billedet og se detaljer om aktiviteten, herunder hvordan tilmelding til aktiviteten foretages samt seneste dato for tilmelding. Alle aktiviteter, også de hvor tilmelding allerede er slut, kan ses i den SAMLEDE AKTIVITETSOVERSIGT.

Aktiviteter hos Danmarks Veteraner

Oversigt over aktiviteter hos Danmarks Veteraner kan ses i Danmarks Veteraners AKTIVITETSOVERSIGT

Foldere

VeteranstøttenHvervefolder Danmarks VeteranerKort om Danmarks Veteraner

Sponsorer

Krogager Fonden

Gaver / donationer til Veteranstøtten

Gaver til Veteranstøtten er fradragsberettigede jf. gældende regler. Gaver kan indbetales på 9570 – 12527934 eller med Mobile Pay til nr. 10093.
For at gaver kan blive fradragsberettigede, skal 100 personer indbetale minimum 205,00 Kr.
Husk at oplyse:

  • Fulde navn,
  • CPR/CVR – nummer samt
  • “Donation til Veteranstøtten”.

Såfremt du ønsker at give en donation til Danmarks Veteraner, skrives:

  • Fulde navn,
  • CPR / CVR – nummer samt
  • “Donation”.

På forhånd tak

Veteranstøtten

CVR-nummer 29 28 79 10