Veteranstøtten

Veteranstøtten blev oprettet i 2001, under navnet Kammeratstøtteordningen, som en alternativ kontaktmulighed for hovedsageligt danskere, der af den danske stat har været udsendt i internationale missioner. Formålet med Veteranstøtten er bl.a. at opfange de tidligere udsendte, der lider af psykiske efterreaktioner og ikke opsøger det offentlige system, inden de bliver en belastning for sig selv, for deres familier og for samfundet.

Veteranstøtten drives i rammen af Danmarks Veteraner.

Arbejdet i Veteranstøtten udføres af ulønnede frivillige. Der kræves ikke medlemskab af en forening/organisation for at få hjælp af, eller virke som aktiv hjælper i Veteranstøtten.

Læs mere om Veteranstøtten i statutterne.


Nyheder

Årsberetning 2017
Nr. 6/2018


Kommende aktiviteter

Herunder er vist kommende aktiviteter som gennemføres af Veteranstøtten, hvor tilmelding stadig kan foretages. Tryk på billedet og se detaljer om aktiviteten, herunder hvordan tilmelding til aktiviteten foretages samt seneste dato for tilmelding. Alle aktiviteter, også de hvor tilmelding allerede er slut, kan ses i den samlede aktivitetsoversigt.


Aktiviteter hos Danmarks Veteraner

Oversigt over aktiviteter hos Danmarks Veteraner kan ses i Danmarks Veteraners AKTIVITETSOVERSIGT


folder
Veteranstøttens folder 2016
Danmarks Veteraners hvervefolder 2017

 


Sponsorer

club%20lasanta
Krogager Fonden

Veteranstøtten modtager gerne gaver. Gaver til Veteranstøtten, kan indbetales på Veteranstøttens kontonummer hos Danske Bank:
Reg: 9570
Konto: 12627831

Gaver er ikke fradragsberettigede.

CVR-nr. 29 28 79 10